Informacje

URZĄD ORGANIZUJE SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH OPERATORÓW

Powiatowy Urząd Pracy chce zorganizować szkolenie dla młodych bezrobotnych. Będą się oni mogli szkolić z obsługi koparko-ładowarki.

PUP w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prowadzi nabór dla 10 osób na szkolenie z obsługi koparko-ładowarki.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Do udziału w projekcie zachęcane są osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy spełniające kryteria dostępu do projektu proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 13  w godz. 730- 1530  lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06 wew. 33.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.