Informacje

W BIEŻUNIU JEST BEZPIECZNIE

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bieżuń jest na dobrym poziomie. Wykrywalność przestępstw jest na wysokim poziomie, a zagrożenie przestępczością ma spadkową tendencję. To dane policji za miniony rok.
Dane na temat stanu bezpieczeństwa za miniony rok na terenie gminy Bieżuń przedstawił tamtejszy kierownik posterunku st. asp. Mariusz Kłosowski z naczelnikiem Wydziału Prewencji podkom. Tomaszem Wnukiem

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Bieżuń za 2020r. przedstawiono podczas ostatniego posiedzenia komisji prawa, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony dróg i mienia. Dane przekazał radnym i burmistrzowi kierownik posterunku st. asp. Mariusz Kłosowski wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w  Żurominie podkom. Tomaszem Wnukiem.

Jak wynika z policyjnych danych, w minionym roku na terenie miasta i gminy Bieżuń wszczęto 42 postępowania przygotowawcze. I tak 8 z nich dotyczyło przestępstwa kradzieży, 7 – uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, kolejnych 6 to przestępstwa drogowe popełnione przez kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Zanotowano 4 przypadki znęcania, 4 zniszczenia mienia, 3 oszustwa. Były też 3 wypadki drogowe, 2 kradzieże z włamaniem, 1 pobicie i 4 inne przestępstwa.

– Spośród wszystkich zrealizowanych postepowań 11 umorzono z braku cech przestępstwa, 6 umorzono z powodu niewykrycia sprawców, a 19 zostało zakończonych aktem oskarżenia, co dało wykrywalność 76 % – mówił st. asp. Mariusz Kłosowski. Pozostałe sprawy zakończono z innych przyczyn uniemożliwiających ściganie.

Statystyka pokazuje, że najwięcej przestępstw (w sumie 28) zdarzyło się na terenie samego Bieżunia, z czego największą liczbę stanowiły przestępstwa drogowe. We wsiach na terenie gminy raczej było bezpiecznie, w Dąbrówkach zanotowano 3 zdarzenia, W Gołuszynie, w Wilewie i we Władysławowie po 2. W pozostałych miejscowościach albo nie stwierdzono zdarzeń, albo zdarzyły się pojedynczo.

Z kolei wykroczeń było na terenie miasta i gminy 625. W tej liczbie jest 145 wykroczeń porządkowych i 480 drogowych. Wśród wykroczeń 70 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, a 75 zakłócania porządku publicznego.

– Wystąpiło 475 zdarzeń, które wymagały interwencji, w tym było 76 interwencji domowych, 164 interwencje publiczne, 223 interwencje drogowe oraz 12 innych interwencji – podał Kłosowski. W minionym roku na terenie tej gminy wszczęto też 4 procedury Niebieskiej Karty.

Na 16 wypadków zaistniałych na terenie powiatu w minionym roku 3 miały miejsce na terenie gminy Bieżuń, z czego 1 miał skutek śmiertelny, a dwie osoby zostały ranne. Było tu też 47 kolizji drogowych (przy 222 na terenie całego powiatu), z czego 13 kolizji wydarzyło się na terenie miasta Bieżuń, a 34 na terenie gminy. Jak podał kierownik posterunku, 38 kolizji wydarzyło się na drogach wojewódzkich i powiatowych, a 9 na drogach gminnych.

– Z analizy tych danych wynika, że teren miasta i gminy Bieżuń nie jest szczególnie zagrożony przestępczością na tle innych gmin powiatu. W niektórych miejscowościach nie zaistniały żadne przestępstwa. Na tle wszystkich miejscowości, jeśli chodzi o zagrożenia wyróżnia się miasto Bieżuń z uwagi na koncentrację ludności, życia społecznego i towarzyskiego, nasycenia placówkami handlowymi, organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych – podkreślał kierownik posterunku. Policyjne statystyki pokazują, że w minionym roku w Bieżuniu nie odnotowano przestępstw o znacznym ciężarze gatunkowym, takich jak zabójstwa, rozboje i wymuszenia. Nie odnotowano również wydarzeń o wysokim wydźwięku społecznym.

Mimo tego, że było tu bezpiecznie, policja nie zamierza spoczywać na laurach. Należy się bowiem liczyć z możliwością wystąpienia zdarzeń przestępczych szczególnie skierowanych przeciwko mieniu, jak również wystąpienia zachowań chuligańskich, którym należy szczególnie przeciwdziałać.

Jak podkreślił naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Żurominie, w minionym roku było o 207 interwencji mniej, niż w 2019r. Zarówno stosunkowo nieduża ilość wypadków w porównaniu z innymi powiatami (w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym), interwencji, kolizji składa się na to, że powiat jest jednym z bezpieczniejszych na Mazowszu.

AO

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.