Informacje

WCIĄŻ MOŻNA SKŁADAĆ PROPOZYCJE DO BUDŻETU

Do 18 września mieszkańcy miasta i gminy Żuromin mogą składać propozycje inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021r.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Żuromin. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Miasta i/lub Gminy Żuromin, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 60 000 zł.

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzi Komisja ds. Przeprowadzania Konsultacji Społecznych.  Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzona pod względem: zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy i Miasta Żuromin, możliwości realizacji oraz rzeczywistego kosztu. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji formularza.

Lista zadań, dopuszczonych do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń w magistracie. Przewidziane jest też spotkanie burmistrz z mieszkańcami, podczas którego przedstawi ona listę zadań oraz procedurę głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin.

O tym, które zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku zdecydują mieszkańcy w głosowaniu. Odbędzie się ono w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury. Można tez przesłać kartę pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE” lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy EPUAP.

Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.