Informacje

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

Rada Powiatu rozliczyła zarząd za działania podejmowane w minionym roku. Jednogłośnie przebiegło głosowanie ws. udzielania wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Po głosowaniu, w którym wszyscy radni udzielili wotum i absolutorium, szef zarządu powiatu dziękował i radnym, i pracownikom starostwa oraz jednostek podległych.

Zarząd Powiatu najpierw przedstawił radzie raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu za miniony rok, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału w debacie o raporcie, więc ta odbyła się podczas sesji absolutoryjnej.

Jako pierwszy głos zabrał starosta Jerzy Rzymowski, który w wielkim skrócie przedstawił zawarte w dokumencie tezy. – W roku 2020 oddano do użytkowania 11 kurników i 20 chlewni, w stosunku do 2019r. mamy tendencję spadkową, jeśli chodzi o kurniki, jest o 3 mniej, a o chlewnie – o 19 mniej. Również jest tendencja spadkowa jeśli chodzi o obiekty, których budowę rozpoczęto, w 2020r. rozpoczęto budowę 18 kurników, w 2019r. było 81. Spadek jest poważny. Jeśli chodzi o chlewnie, budowę rozpoczęto na 27 obiektach, rok wcześniej było 31 – informował starosta. Omawiając raport podkreślił rolę współpracy z zarządem Województwa Mazowieckiego, skupiając się na inwestycjach prowadzonych na terenie powiatu. – Najbardziej widoczna jest inwestycja przebudowy drogi nr 541 – zaznaczył. Przypomniał o przebudowie tej drogi na terenie gm. Lubowidz, już zakończonej.

Koszt tych inwestycji to ok. 150 mln. zł. Do tego należy dodać inwestycje w obiekty muzealne w Bieżuniu oraz zakup Pałacu Zamoyskich, który będzie wyremontowany.

Plan dochodów na miniony rok opiewał na kwotę ponad 61 mln zł, w stosunku do 2019r. był o prawie 10 mln większy. Wykonano go niemal w 100%.

– W 2020r. pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych kwotę ponad 13 mln zł – podkreślił Rzymowski. Pozyskano sporo darowizn, w tym 2,8 mln od Polenergii (na budowę pływalni). Wsparcie płynęło z gmin, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (prawie 1, mln zł). Z Urzędu Marszałkowskiego m.in. na przebudowę drogi Bieżuń-Drzazga pozyskano 2,7 mln zł, na drogę Raciąż-Radzanów-Liberadz 450 tys. zł, z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację szpitala ponad 2,8 mln zł. Pozyskano również dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w szkołach w Żurominie (372 tys. zł) i Zielonej (390 tys. zł).

– Wykonanie budżetu zamknięto nadwyżką w wysokości 2 029 605,32 zł, a ostatecznie powiat zamknął rok z wolnymi środkami w wysokości 9 137 065,88zł. Wydatki na oświatę stanowią ok. 38 % wszystkich wydatków naszego budżetu, ok 22,5 mln zł z czego 16 737 817 zł pochodzi z subwencji, ze środków własnych musieliśmy dołożyć 5 751 307 zł – informuje szef zarządu powiatu. Wydatki i remonty w placówkach oświatowych wyniosły w minionym roku 765 tys. zł (prawie 200 tys. zł remont w ZS w Zielonej, dofinansowanie do aktywnej tablicy, zakup autobusu do Szkoły Specjalnej z dofinansowaniem w wysokości prawie 136 tys. zł z PFRON).

Wydatki inwestycyjne zamknęły się w kwocie prawie 12 mln zł, z czego inwestycje drogowe to prawie 11 mln zł. W 2020r. Rada Powiatu obradowała 10-krotnie, podjęła 66 uchwał, zarząd zbierał się 33 razy, podejmując 259 uchwał.

Powiat prowadzi 7 placówek oświatowych, gdzie zatrudnia 172 nauczycieli (tyle etatów), w tym wg stopnia awansu zawodowego: 7 stażystów, 16 kontraktowych, 17 mianowanych i 130 dyplomowanych.

Starosta przedstawiając raport szczegółowo omówił inwestycje drogowe, jakie udało się w minionym roku zrealizować. – Bardzo korzystne przetargi spowodowały, że w 2020r. wykonano dwa razy więcej nakładek, niż to było planowane, w sumie 4 km równomiernie na każdej gminie – podkreślił starosta.

Rzymowski wspomniał o realizowanym projekcie scalenie działek w Strzeszewie. – Taki projekt wywołuje sporo konfliktów międzyludzkich i takie sytuacje występowały, ale muszę powiedzieć, że pracownicy wydziału poradzili sobie w tym dosyć dobrze i ostatecznie ten etap związany ze scaleniem się zakończył. W tym momencie został opracowany projekt działań zagospodarowania poscaleniowego, będziemy ogłaszali przetarg i w przyszłym roku te działania bezpośrednio w terenie będą prowadzone. Mam na myśli budowę mostu przez rzekę Wkra i zagospodarowanie dróg, które zostały wytyczone w wyniku tych działań poscaleniowych – mówi starosta.

Szczegóły dotyczące działalności szpitala omówił wicestarosta Ireneusz Rejmus, przypominając zmiany na oddziale chirurgicznym. – Na dzień dzisiejszy wykonano już 560 operacji, tych operacji wychodzi 100-120 miesięcznie, wynik będzie ok. 1000 operacji w 2021r. Podnieśliśmy poziom usług leczniczych w innych oddziałach. Tak się świetnie stało, że oddział chirurgiczny pociągnął inne, jest to odczuwalne, mamy takie informacje od naszych pacjentów i tych spoza naszego powiatu – mówił wicestarosta. Podkreślił, że poprawił się wynik finansowy szpitala. Przypomniał, że szpital nie miał i nie ma żadnego zadłużenia. – Chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo głośno – podkreślił.

Również przypomniał sukces w staraniu o zaplanowanie w budżecie województwa mazowieckiego środków na budowę drugiej obwodnicy Żuromina. – Będzie to przyszłościowa inwestycja – mówi Rejmus.

Przypomniał o realizowanym projekcie bezpłatnego leczenia stomatologicznego uczniów szkół prowadzonych przez powiat. – Leczymy naszą młodzież, ma ona darmową opiekę stomatologiczną. Do czerwca 2022r – mówi Rejmus. Odniósł się do planów na kolejne lata. – Już mamy zabezpieczone pieniądze na wydatki na lata 2022-2023. Są to wartości, w których w 90% zostały podpisane umowy. Na 2022r. to kwota 12 mln zł, i 8,9 mln na 2023r. – podkreślił wicestarosta.

W głosowaniu nad wotum dla zarządu powiatu radni byli jednomyślni, przyjęli uchwałę jednogłośnie.

– Mamy ptasią grypę, mamy pandemię wirusową, a jednak inwestycje zostały zrealizowana bądź są realizowane – zauważył przewodniczący rady po głosowaniu nad wotum. Potem radni zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok. Jego wykonanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Nim podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium przedstawiono opinię RIO i opinię komisji rewizyjnej. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu przyjęto jednogłośnie, po czym rozległy się oklaski.

Dziękując za to głosowanie starosta Jerzy Rzymowski podkreślił, że to ważne, iż radni doceniają pracę zarówno zarządu, jak i całego starostwa, podejmowaną dla dobra mieszkańców powiatu. Dziękował za pracę skarbnik powiatu, poszczególnym pracownikom. – Wszystko jest na drodze, byśmy szli w dobrym kierunku i realizowali coraz więcej ciekawych zadań – powiedział Rzymowski.

AO

 

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.