Informacje

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI Z URZĘDEM

Przedstawicielka tylko jednej organizacji pozarządowej (WZU) przyszła na ostatnie spotkanie komisji infrastruktury Rady Miejskiej. Miała blisko, bo pracuje w magistracie i dotarcie na salę konferencyjną nie było problemem.
Przedstawiciele organizacji na spotkanie nie przybyli. Była tylko Alicja Gajewska z WZU

Niestety, poza nią (mowa o przedstawicielce stowarzyszenia WZU Alicji Gajewskiej) na spotkaniu z radnymi była też tylko kierownik wydziału oświaty Bożena Fijałkowska, która z ramienia urzędu koordynuje współpracę ze stowarzyszeniami na terenie gminy. I to właśnie Fijałkowska przedstawiła wszystkim zebranym informację o działających obecnie na terenie gminy stowarzyszeniach oraz o tym, jak wykorzystują one środki dostępne w budżecie gminy na działania.

– Jest dużo potrzeb w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, gdzie nie mając innych możliwości finansowania z pieniędzy którymi gmina dysponuje w świetny sposób można te pieniądze zagospodarować – mówiła o niewykorzystanych często środkach z funduszu alkoholowego, zwłaszcza w ubiegłym roku, co spowodowane było pandemią covid i zamknięciem szkół, w których nie organizowano pogadanek profilaktycznych czy warsztatów.

Jak przedstawiła Fijałkowska, do tej pory było 16 organizacji pozarządowych na terenie gminy. Teraz wiele z nich nie jest aktywnych. Jest Klub Wkra, związek wędkarski koło w Żurominie, związek niewidomych, stowarzyszenie WZU, stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, KGW w Rozwozinie, Żuromińska Grupa Historyczna, Zarząd Rejonowy PCK w Żurominie, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ZHP, Ludus, Cztery Łapy.

Nie istnieją zaś stowarzyszenia: Praca-Rozwój-Edukacja, „Na pograniczu” w Brudnicach, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej. Jak podała Fijałkowska, Związek Harcerstwa RZeczpospolitej też nie istnieje. Związek kombatantów RP też już prawie się rozwiązał.

W 2019r. na sport wydano 150 tys. na małe granty 20 tys. W 2020r. Wkra otrzymała 50 tys. zł, 6 organizacji pozyskało małe granty (2 zrealizowały swoje zadania, 4 zwróciły, bo epidemia nie pozwoliła zrealizować zamierzeń), wszystko dało kwotę 64 tys., ale 8 tys. zwrócono, więc wydatkowano 56 tys. zł.

W tym roku o małe granty wystąpiła Wkra, ma wystąpić WZU i Cztery Łapy (po 2 tys. zł).

– Pieniążki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, zabezpieczeniem na nie jest program współpracy z organizacjami. W tym roku planujemy w programie zaplanować 200 tys. zł. 150 tys. na zadania sportowe, 50 tys. zł na małe granty – podała Fijałkowska.

Podczas spotkania przewodniczący komisji Andrzej Staroń starał się dowiedzieć, jak są wydatkowane środki z funduszu alkoholowego. Stwierdził, że trzeba jakoś starać się teraz organizować spotkania profilaktyczne z młodzieżą starszych klas.

– Znowu zostaniemy z tymi pieniędzmi. To nie jest problem, że te pieniądze zostają, tylko w tym, że nie są realizowane pewne ważne zadania edukacyjne, profilaktyczne, co należy do obowiązków gminy. W związku z tym, jeżeli szkoły nie dysponują odpowiednimi środkami, żeby takie osoby zapraszać z zewnątrz, to może na poziomie gminy warto byłoby zaproponować takie działania, są różne teatry, spektakle profilaktyczne, czy w porozumieniu z dyrektorami warsztaty zaakceptować, żeby nie było, że dostają coś, o czym nie mają pojęcia, bo to oni biorą odpowiedzialność, za to, co jest przekazywane młodzieży – mówił radny Staroń. Zauważył, że potrzebna jest różnorodność działań.

– W ubiegłym roku 50 tys. zł przekazano dla orlika i wiem, że ze względu na obostrzenia sanitarne nie było to możliwe, żeby je wykorzystać. W tym roku aż 80 tys. na zajęcia dla orlika, zajęcia się odbywają – mówiła burmistrz Aneta Goliat.

W spotkaniu komisji infrastruktury z przedstawicielami wzięła udział jedynie przedstawicielka Stowarzyszenia WZU Alicja Gajewska, na co dzień pracująca w magistracie. W swojej wypowiedzi chwaliła gminę za wychodzenie naprzeciw stowarzyszeniom, m.in. za udostępnianie pomieszczenia w Centrum Organizacji Pozarządowych. I za to, że jest możliwość pozyskania środków z małych grantów na różne działania. W tym roku stowarzyszenie przygotowuje kolejne, ale jak mówiła, gdyby środki były większe, niż 2000 zł, to też byłoby dobrze.

AO

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Ciekawe, dlaczego Pani Kierownik wśród stowarzyszeń nie wymienia Ochotniczych Straży Pożarnych. One też działają w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach. Jest ich na terenie gminy w tej chwili 8. W miarę posiadanych środków i możliwości również realizują zadnia kulturalno – oświatowe jak choćby w Poniatowie (święto ziemniaka), Chamsku (pokazy dla dzieci, dzień dziecka itp.) czy Żuromin organizując w ostatnich latach 2 pikniki orkiestr dętych i 3 festiwale. Szkoda że Pani Kierownik o tym zapomina.