Informacje

WSTĘPNE SZACUNKI WS. ILOŚCI ŚMIECI

Gmina Żuromin przygotowała wstępną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019r. Dokładne dane będą znane później. Wstępne wskaźniki pokazują, że z odzyskiem odpadów w gminie jest coraz lepiej.
Autor zdjęcia: Kacper Czerwiński

Jak wynika z dokumentu, w ubiegłym roku kwota wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy i Miasta Żuromin wyniosła 1 720 132,83 zł, a kwota wydatków poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, jaką poniosła gmina wynosi 2 682 730,80 zł.
Urząd przeanalizował liczbę mieszkańców zameldowanych na terenie miasta i gminy i porównał ją z liczbą osób zawartą w deklaracjach, składanych przez poszczególne gospodarstwa domowe. Wynika z tego, że na 14195 zameldowanych deklaracje złożono na 11 554 osoby. Różnica (2641 osób) wynika z faktu, że niektórzy mieszkają za granicą, w innych miejscowościach (nie wymeldowali się), sporo jest też studentów. Urząd prowadzi jednak weryfikację złożonych deklaracji i wzywa mieszkańców wątpliwych deklaracji do składania wyjaśnień.
Jak podaje urząd, poinformowano też firmy o obowiązku okazania się umowami i dowodami uiszczania opłat. Większość przedsiębiorców wywiązała się z obowiązku zawarcia umowy na odbiór śmieci. Takich umów na wywóz śmieci podpisano 298.
Dokument zawiera też wstępne szacunki odnośnie osiągania przez gminę poziomu recyklingu. I tak wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych wynosi za 2019 r. 40%. Gmina Żuromin szacunkowo osiągnęła 26,52%. Z kolei wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych na 2019r. wynosi 50%, a gmina Żuromin osiągnęła 100%.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2017r. w sprawie poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. za 2019r. wynosi 40%. Szacunkowy poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla gminy Żuromin w 2019 r. wynosi 11,12 %.
Na razie są to jednak wstępne analizy. Pełne dane opublikowane zostaną na stronie gminy po złożeniu sprawozdań za 2019r przez spółkę odbierającą odpady komunalne, podmioty prowadzące PSZOK.
AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.