Informacje Promocja

Zarząd Mazowsza z absolutorium i wotum zaufania

Radni Mazowsza udzielili zarządowi województwa absolutorium i wotum zaufania. Zeszłoroczny budżet był mocno inwestycyjny. Zamknął się nadwyżką w wysokości 91,9 mln zł, a zadłużenie zmniejszyło się o blisko 200 mln zł.
fot.arch.UMWM

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2019 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabilną perspektywę Mazowsza potwierdziła również agencja ratingowa FITCH. Marszałek Adam Struzik podziękował radnym za zaufanie i podsumował zeszłoroczne działania – Ubiegły rok to jeden z największych w historii Mazowsza budżetów. Ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Kontynuowaliśmy dotychczasowe i uruchomiliśmy nowe programy wsparcia dla samorządów lokalnych. Jednym słowem to był bardzo dobry rok.

Silny budżet

W 2019 r. dochody województwa wyniosły 3,3 mld zł. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się kwota długu. W 2019 r. wydatki województwa wyniosły 3,2 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,2 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to „janosikowe” – 509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i kultura – 316 mln zł.

Ponad miliard zł na inwestycje

Największe środki ok. 590 mln zł władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje drogowe. Nie zabrakło tez inwestycji w szpitalach czy placówkach edukacyjnych i kulturalnych. W zeszłorocznym budżecie Mazowsza znalazły się m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin-Ciechanów (19,1 mln zł), przebudowa drogi woj. nr 618 Gołymin-Wyszków (17,5 mln zł), modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (7,9 mln zł), konserwacja murów na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (369 tys. zł).

Solidarnie z samorządami

Samorząd Mazowsza w 2019 r. kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy z subregionu ciechanowskiego otrzymały ponad 19 mln zł na rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup wozów strażackich i sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, tworzenie małej architektury, wyposażenie pracowni językowych i informatycznych, ochronę powietrza czy ogródki działkowe.

Mazowsze sprawnie wydaje środki unijne

W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wykorzystania aż 8,82 mld zł z UE. Region jest na ostatniej prostej. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. – Zaangażowaliśmy już prawie całą pulę środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To przekłada się na szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wśród dużych realizowanych projektów jest m.in. budowa węzła komunikacyjnego w Ciechanowie – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Zaangażowanych zostało już ponad 92 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł.

Mirosław Adam Orliński

wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego

Rok 2019 był dobrym rokiem dla Mazowsza, m.in. udało się zmniejszyć zadłużenie o 200 mln zł. Z drugiej strony nasze województwo osiągnęło wysokie dochody. To wszystko świadczy o tym, że przesłanki o planowanym podziale Mazowsza nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego ani gospodarczego. Absolutorium zarządowi województwa zostało udzielone głosami Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pokazuje, że ta koalicja dobrze rządzi, a mieszkańcy nie czują potrzeby zmian.

(fot.mazovia.pl)

Paweł Obermeyer

radny województwa mazowieckiego

Zarząd województwa zasłużył na absolutorium. Ubiegłoroczny budżet zakładał szereg ważnych inwestycji, które zostały zrealizowane. Wśród nich były duże, infrastrukturalne np. drogowe czy w szpitalach i placówkach kulturalnych, ale też mniejsze, jak tworzenie nowoczesnych pracowni szkolnych, remonty świetlic wiejskich i strażnic, doposażanie strażaków. W tym roku kontynuujemy nasze programy pomocowe i dalej wspieramy samorządy lokalne w realizacji ważnych dla mieszkańców projektów.

(fot.mazovia.pl)

Konrad Wojnarowski

radny województwa mazowieckiego

Dobrze wykonany budżet za 2019 rok, wygospodarowane środki na wiele programów pomocowych dla gmin, powiatów, strażaków, działkowców, ale także instrument aktywizacji sołectw, wsparcie infrastruktury sportowej czy program ochrony powietrza, pokazują, że samorząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój Mazowsza. Przed nami jednak wiele pracy. Sejmik zawsze będzie starał się wspierać każdą inwestycję, która jest istotna z punktu widzenia mieszkańców.

(fot.mazovia.pl)

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.