Informacje

ZARZĄD POWIATU ROZLICZONY

Zarząd powiatu został rozliczony z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Otrzymał i wotum zaufania, i absolutorium. Radni byli jednomyślni i udzielili poparcia jednogłośnie. W głosowaniu brali udział wszyscy rajcowie.

Autor zdjęcia: Agnieszka Orkwiszewska

Najpierw radni dyskutowali nad przedstawionym im raportem o stanie powiatu. Wcześniej omawiany był na posiedzeniach komisji. – To jest drugi rok, kiedy taki dokument jest opracowywany – mówi starosta Jerzy Rzymowski. Podczas sesji absolutoryjnej 29 maja starosta zwrócił uwagę na zawarte w raporcie m.in. dane dotyczące produkcji zwierzęcej (drobiu, bydła, trzody chlewnej). – To temat, który bardzo nas interesuje, bo wiemy doskonale, że koncentracja tej produkcji jest bardzo duża – powiedział. Podkreślił, że w dokumencie zawarte są też dane finansowe, informacje o pozyskanych dotacjach czy subwencjach.
– Dochody powiatu zostały wykonane w 104,2 %, natomiast wydatki powiatu w 95,2 % – informuje Rzymowski. Nakłady poniesione na zadania inwestycyjne to ponad 7,781 mln zł, a ponad 293 tys. zł. to inwestycje oświatowe. – W 2019r. zakupiliśmy ciągnik wraz z osprzętem do wycinki krzewów przydrożnych, to był koszt prawie 300 tys. zł. Kwotą 200 tys. zł dofinansowaliśmy żuromiński szpital. Środki zostały wydatkowane na modernizację tomografu komputerowego – mówił Jerzy Rzymowski.
Podkreślił znaczenie realizacji programu szczepień przeciw grypie, który powiat prowadził 2 lata. Przez ten czas zaszczepiono ponad 1673 osoby z grupy powyżej 55 roku życia. – Biorąc założenia, które były do tego programu możemy mówić o sukcesie, stąd też będzie on w dalszych latach kontynuowany – zapowiedział.
Starosta podkreślił znaczenie realizowanego w ZSP w Żurominie programu Erasmus+ „Mobilni w Europie”, z którego udało się zorganizować pierwszą część. Jedna grupa młodzieży wyjechała jesienią na zagraniczne praktyki, ale z uwagi na pandemię koronawirusa wyjazd drugiej grupy uczniów został odwołany i odbędzie się w innym terminie.
– Ciekawa tabela na stronie 56, dotycząca pracy naszego Powiatowego Urzędu Pracy. Mamy przedstawione działania dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych. Tych osób było 708 w różnych programach i działaniach – zaznaczył starosta.
Raport zawiera dane dotyczace inwestycji drogowych, jakie w zeszłym roku udało się zrealizować i z jakim wsparciem ze źródeł zewnętrznych.
Starosta przywołał też wyniki pracy dwóch wydziałów – infrastruktury i budownictwa oraz komunikacji i transportu. W pierwszym wydano 503 decyzje, przyjęto 844 zgłoszenia budowy, wydano 142 zaświadczenia. To prawie 1500 spraw. Równie dużo załatwiono w wydziale komunikacji. – W 2019r. załatwiono w tym wydziale ponad 30 tys. spraw. Skala jest bardzo duża. Jeśli chodzi o uprawnienia do kierowania pojazdami było ich 2486, rejestry działalności regulowanej – 17 spraw, transport drogowy 198, najwięcej to rejestracja pojazdów, bo 27700 spraw – wyliczał Rzymowski.
W głosowaniu nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania „za” opowiedziało się 15 radnych. Chwilę później zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019, także jednogłośnie. Pozytywnie o wykonaniu budżetu za miniony rok wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniując pozytywnie wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi skwitowania. I tu również wszyscy radni byli jednogłośni, udzielając zarządowi absolutorium.
– Dziękuję za wotum zaufania, za udzielenie absolutorium. Cieszy nas, że jest taka ocena pracy zarządu, jednogłośna. Staramy się realizować te zadania, które są przypisane samorządowi powiatu, w jak najlepszym wydaniu. Pozyskujemy środki gdzie tylko jest to możliwe. Cały czas próbujemy pozyskiwać nowe źródła finansowania działań – podziękował starosta. Podkreślił, że radni mają w tym swój udział, bo zatwierdzają przedłożone uchwały. Dziękował Irenie Brejnie – poprzedniej skarbnik powiatu, która ten budżet realizowała, a którą niedawno na stanowisku zastąpiła Monika Kotłowska.
AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.