Informacje

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI W CHAMSKU… NIEWAŻNE

Zarządzenie burmistrz Żuromina Anety Goliat w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych o wybraniu inwestycji do zrealizowania w Chamsku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest… nieważne. Tak stwierdził wojewoda.
Michał Bodenszac zwrócił się do Wojewody z prośbą o kontrolę zarządzenia wydanego przez burmistrz Anetę Goliat.
Wyimek

O całej sprawie powiadomił na swoim blogu były już wiceburmistrz Żuromina Michał Bodenszac. „Po ogłoszeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji realizowanej w miejscowości Chamsk, finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie gmin popegeerowskich, publicznie zwróciłem uwagę, że Zarządzenie w tej sprawie narusza prawo. Mój apel nie pozostał bez echa ze strony Burmistrz i… Wojewody Mazowieckiego- napisał w poniedziałek 12 kwietnia.

Konsultacje w Chamsku

Przypomnijmy. 20 stycznia na łamach „Kuriera” pisaliśmy o tym, jak były wiceburmistrz Michał Bodenszac stwierdził na swoim Facebooku, że widzi błędy w postępowaniu urzędu w sprawie konsultacji. „Tak więc w konsultacjach udział wzięło 187 mieszkańców Chamska. Konsultacje, które odbyły się kilka miesięcy temu, a które dotyczyły poznania opinii nt. możliwości lokalizacji biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW w Chamsku przyciągnęły do urn 272 osoby. Samych popierających budowę biogazowni (227 głosów) było więcej, niż wszystkich uczestników weekendowych konsultacji. Być może, gdyby organizator przeprowadził konsultacje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie, frekwencja byłaby większa. Bo po pierwsze – kampania informacyjna nie trwała minimum 7 dni. Mieszkańcy pierwszy raz o konsultacjach poinformowani zostali na 3 dni przed ich rozpoczęciem. Same zaś konsultacje, które zgodnie z ustaloną przez Radę procedurą powinny trwać od 7 do 30 dni, trwały raptem 2 dni” – pisał wtedy Bodenszac.

Zdaniem burmistrz wszystko było zgodnie z prawem

Do tych wypowiedzi odniosła się wtedy sama burmistrz Aneta Goliat w kolejnym artykule, jaki ukazał się w „Kurierze” 17 lutego. – Zarzuty o bezprawności przeprowadzonych konsultacji uznaję za całkowicie bezpodstawne. Przepisy prawa nie obligują Burmistrza do przeprowadzenia konsultacji w zakresie wyboru realizowanego zadania w ramach dofinansowania, jest to wyłącznie decyzja organu wykonawczego gminy.  Powodem zorganizowania konsultacji w tym zakresie, była postawa mieszkańców, którzy w zakresie zgłoszonych inwestycji, wykazali się charakterem jakim powinno cechować się społeczeństwo obywatelskie. Należy również zaznaczyć, że forma i tryb przeprowadzenia konsultacji były zgodne z Uchwałą Nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin. Uchwała nie wskazuje, że samo  zbieranie ankiet powinno wynosić minimum 7 dni, a jedynie że konsultacje przeprowadza się w terminie od 7 dni do 30 dni. Zarządzenie w sprawie konsultacji  zostało wydane 8 stycznia, zbieranie ankiet odbywało się w dniach 15 i 16 stycznia, a w dniu 18 stycznia ogłoszono wyniki. Zatem, z tego względu należy stwierdzić, że całe konsultacje trwały 11 dni, w związku z tym przeprowadzono je w terminie wskazanym w Uchwale – poinformowała nas wtedy burmistrz Aneta Goliat.

Sygnał w sprawie

Po tych publikacjach temat jakby przycichł. Ale w poniedziałek 12 kwietnia znów odezwał się w tej kwestii Michał Bodenszac. „ W odpowiedzi na moje stwierdzenie, że konsultacje prowadzone są niezgodnie z prawem, pojawiły się publiczne komentarze Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zamieszczone na forum lokalnych mediów. W Kurierze Żuromińskim można było przeczytać: “Zarzuty o bezprawności przeprowadzonych konsultacji uznaję za całkowicie bezpodstawne”. Do Tygodnika Ciechanowskiego padły zaś słowa: “Po pojawieniu się zarzutów co do organizacji konsultacji, rozmawiałam z mecenasem, który zapewnił mnie, że konsultacje organizowane są w sposób prawidłowy.” – napisał były wiceburmistrz miasta. I zaraz potem dodał, że w związku z tym, iż na straży tworzonego prawa na poziomie samorządu stoi wojewoda, zwrócił się z zapytaniem do nadzoru prawnego Wojewody Mazowieckiego, aby to on zajął stanowisko w tej kwestii.

Wojewoda stwierdza nieważność zarządzenia

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 8 kwietnia 2021 roku Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność zarządzenia wydanego przez Anetę Goliat.

Jak czytamy w postanowieniu wojewody mazowieckiego, konsultacje społeczne to dialog z mieszkańcami, którego celem jest uzyskanie ich opinii. Przeprowadza się je zgodnie z postanowieniami uchwały organu stanowiącego ustalającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. Wymagane jest bowiem najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami, a następnie faktyczne przeprowadzenie takich konsultacji. W § 3 omawianego Zarządzenia organ wykonawczy postanowił, iż „Konsultacje odbędą się w dniach od 15 stycznia 2021 r. do 16 stycznia 2021 r.”. zatem konsultacje miały trwać wyłącznie dwa dni. Taki zapis w sposób istotny narusza postanowienia uchwały nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015 r., która wprost określa w § 8 ust 3 „Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od 7 dni do 30 dni”. Zatem skrócenie czasu trwania konsultacji w omawianym Zarządzeniu jest nieuprawnione. Narusza postanowienia uchwały, która jest aktem prawa miejscowego, a więc zawiera przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym.

– Organ nadzoru nie może zatem zaakceptować wyjaśnień zawartych przy piśmie z dnia 10 marca 2021 r. znak: IBiOŚ.7010.6.2021 podpisanym przez Panią Anetę Goliat Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin: „Uchwała nie wskazuje, że samo zbieranie ankiet powinno wynosić minimum 7 dni, a jedynie że konsultacje przeprowadza się w terminie od 7 dni do 30 dni. Zarządzenie zostało wydane 8 stycznia, zbieranie ankiet odbywało się w dniach 15 i 16 stycznia, a w dniu 20 stycznia ogłoszono wyniki”. Zdaniem organu nadzoru same konsultacje społeczne były poprzedzone akcją informacyjną, a ogłoszenie wyników, było poprzedzone ich analizą, zatem nie można zgodzić się z powyższymi wyjaśnieniami. W zarządzeniu termin konsultacji jest określony wprost jako dwa dni, a więc tyle czasu, ile mieszkańcy mieli na wyrażenie swojej opinii w formie ankiet, a akcja informacyjna i akcja podsumowująca wyniki nie stanowią stricte konsultacji. Z załączonego pisma wynika, że od 4 stycznia do 8 stycznia trwały rozmowy w sprawie przedmiotu konsultacji, prowadzono równolegle akcję informacyjną, a następnie przeprowadzono konsultacje społeczne, które ostatecznie podsumowano – pisze wojewoda Konstanty Radziwiłł.

Dodatkowo zwraca on uwagę na § 5 ust. 2 Zarządzenia, który brzmi „Ankieta będzie dostępna w dniach od 15 stycznia do 16 stycznia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Szkole Podstawowej w Chamsku, po okazaniu dowodu osobistego”. – Co do zasady dowód osobisty posiadają osoby pełnoletnie. Organ wykonawczy, nie posiada kompetencji, aby Zarządzeniem zawężać krąg podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. Zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. A zatem ze wszystkimi mieszkańcami, a nie tylko takimi, którzy dysponują dowodem osobistym i go okażą – podkreślił wojewoda.

W konkluzji swojego postanowienia zaś napisał: „Zważyć należy również, że konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy i są niewiążące, nie kreują prawa. Ich wyniki nie wiążą organów gminy w odróżnieniu od instytucji referendum gminnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II OSK 564/17; LEX nr 2441376). Jednakże organ nadzoru sprawdzając omawiane Zarządzenie pod względem formalno – prawnym, nie może zignorować faktu, że przedmiotowe Zarządzenie w sposób istotny narusza przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym. Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin, jest w pełni uzasadnione”.

Jak widać nie wszystko było przeprowadzone tak, jak powinno. Zdaje się jednak, że nie to jest ważne. Kilka godzin po wpisie Bodenszaca na profilu burmistrz Anety Goliat pojawił się bowiem komentarz pt. „Konsultacje społeczne w Chamsku!”.

– Opinia mieszkańców Chamska w sprawie wyboru inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popegeerowskich jest dla nas ważna i szanujemy ją. Stanowiła podpowiedź w wyborze wskazanych przez mieszkańców Chamska zadań. Najwięcej głosów zyskała budowa sali gimnastycznej i budowa kanalizacji sanitarnej. Obecnie czekamy na listę dofinansowań w powyższej kwestii. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i są niewiążące, nie kreują prawa. Jednakże Państwa głos (opinia) jest dla nas bardzo ważny, bo działania, jakie podejmujemy mają służyć naszym mieszkańcom. Mam nadzieję, że niebawem ukaże się lista zadań z dofinansowaniem, a na niej znajdą się inwestycje zaplanowane w Chamsku – napisała Aneta Goliat.

AO

   

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Chamsk i radni gminni powinni podziękować Pani za bałagan i brak znajomości prawa.( jak zawsze przerost formy nad treścią). Panu za czepianie się głupot i narażenie Chamska na utratę środków. Chcę burmistrzom przypomnieć, że stanowisko zobowiązuje. Dorośnijcie!!!

  • Nie wiem za co został zwolniony Bodenszac, ale nadal nie może się z tym pogodzić., przeszedł do opozycji i zachowuje się dokładnie tak jak partyjni koledzy z PO. Zrobi wszystko, żeby zaszkodzić władzy nawet gminnej , a wszystko kosztem mieszkańców, nie ważne, że gmina straci dofinansowanie. Tak samo zachowują się przedstawiciele PO -PSL oczerniają Polaków w Brukseli, że Polacy mordowali Żydów, że są faszystami itp. wszystko pod hasłem przepraszamy za utrudnienia mamy rząd do obalenia. Sala gimnastyczna dla Chamska to strata pieniędzy tak samo jak basen przy LO, z którego będą korzystać tylko wybrani.