Informacje

ZWIĄZEK APELUJE WS. POMINIĘTYCH

Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych skierował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie pominiętych grup pracowników.

Prezesem Związku jest dyrektor żuromińskiego szpitala dr Zbigniew Białczak. W piśmie skierowanym do ministra Adama Niedzielskiego w imieniu organizacji apeluje w sprawie obowiązującej od 22 czerwca br. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych. Obecne zmiany i funkcjonujące przepisy mają na celu niwelowanie dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych.

Jak zaznacza Białczak „W ocenie samego Związku, jak i zatrudnionych przez nas pracowników, żadnego z tych szczytnych założeń nie udało się zrealizować. Bez wątpienia aktualnie mierzymy się z kryzysem kadrowym służby zdrowia w niespotykanej dotąd skali. Problem ten dotyczy nie tylko lekarzy, ale niemalże wszystkich grup zawodowych pracowników zatrudnionych w szpitalach”.

Związek uważa, że wprowadzone zmiany zamiast rozwiązać problem dodatkowo go pogłębiły.

Okazuje się, że przepisy, które wymuszają podwyżki dla personelu pomijają znaczną część personelu np. pracowników kontraktowych, administracji, pracowników technicznych, księgowości, informatyków, czy chociażby pracowników usług pomocniczych (np. sprzątaczki). Jak podkreśla związek, te grupy również domagają się równego traktowania.

W przypadku pracowników medycznych ustawodawca określił jasne gwarancje, dla grup niemedycznych już nie.

Związek zaznacza jednak, że „wzrost wynagrodzeń personelu medycznego jest prawie dwukrotnie wyższy od średniego wzrostu przychodów uzyskiwanych z tytułu kontraktów zawartych z NFZ. Zwiększona dynamika kosztów zatrudnienia, które stanowią niekiedy nawet 85% kosztów ogółem i nawet 90% przychodów z NFZ, uniemożliwia jakąkolwiek działalność operacyjną szpitali”.

Związek obawia się, że chwilami nie będzie też w stanie wypłacać wynagrodzeń w terminie, co będzie wiązało się z wypłatą odsetek, czyli dodatkowymi kosztami.

Prezes Zbigniew Białczak podkreśla, że ich sprzeciw budzi różnicowanie pracowników szpitali. „Nieuzasadnione, naszym zdaniem, jest różnicowanie w ustawie pracowników o porównywalnym poziomie wykształcenia czy stażu pracy” – czytamy w piśmie do ministra. W konkluzji dokumentu organizacja domaga się, aby ująć dotychczas pominięte grupy pracowników w nowej tabeli ustawy oraz wnosi o uwzględnienie ich w planach finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak podkreśla związek takie działania zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.

KC

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.