Informacje

ZWOLNIONY NAUCZYCIEL WYWALCZYŁ ODSZKODOWANIE

Zwolniony z pracy w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Sarnowie nauczyciel pozwał placówkę do sądu pracy. Szkoła planuje złożenie odwołania.

Jak już pisaliśmy na łamach „Kuriera” w ubiegłym roku Szkoła Podstawowa w Sarnowie z siedzibą w Nowej Wsi została przekształcona w filię Zespołu Placówek Oświatowych w Kuczborku. W związku z tym, jeden z nauczycieli otrzymał 26 maja ubiegłego roku wypowiedzenie umowy o pracę. Decyzję tę zaskarżył. 10 czerwca wystąpił z pozwem do Sądu Rejonowego w Ciechanowie IV Wydziału Pracy, w którym wniósł o uznanie za bezskuteczne rozwiązania z nim umowy o pracę. W szkole zatrudniony był na podstawie mianowania. Ponadto objęty był ochroną związkową zatrudnienia (zgodnie z uchwałą Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Powiatowego w Żurominie). O zamiarze zwolnienia pracownika żuromiński oddział ZNP został poinformowany przez dyrektora placówki (wystąpienie o zajęcie stanowiska) Związek nie wyraził na to zgody, pomimo tego nauczyciel otrzymał wypowiedzenie.

W toku postępowania udowodniono, że obecna dyrektor zwolnionego nauczyciela ( Zespołu Placówek Oświatowych w Kuczborku) była w stanie podczas tworzenia arkusza organizacyjnego zapewnić godziny, które zapewniłby zatrudnienie temu nauczycielowi w pełnym wymiarze. Szkoła reprezentowana przez pełnomocnika wnosiła o oddalenie powództwa w całości. Tak się jednak nie stało. Sąd orzekł, że ZPO musi zapłacić nauczycielowi odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy oraz obciążył placówkę kosztami sądowymi. Postępowanie w zakresie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy zastało umorzone. Jak poinformował na Urząd Gminy w Kuczborku placówka będzie się od wyroku odwoływać.

Kacper Czerwiński

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.