Informacje

ŻZK ZNÓW PODNIOSŁY NAM STAWKĘ ZA CIEPŁO

Dopiero co w styczniu br. zaczęła obowiązywać podwyższona stawka za ciepło po tym, jak 10 grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę za ciepło, jaka miała obowiązywać dla odbiorców ciepła od ŻZK, a wraz z początkiem lipca już mamy kolejną podwyżkę.
fot. pixabay

„Niniejszym komunikatem informujemy, iż decyzją nr  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2022 r. nr OŁO.4210.25.2022.BG , polegającej na zatwierdzeniu ustalonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. taryfy dla ciepła, zmianie ulega cennik opłat. W konsekwencji, na podstawie zawartych umów na dostawy ciepła, począwszy od 01.07.2022 r. wszystkich odbiorców energii cieplnej obowiązywać będą nowe stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy. Komunikat w załączniku.” – czytamy informację na stronie internetowej Żuromińskich Zakładów Komunalnych, zamieszczoną tam 22 czerwca. Komunikat ma tylko 25 odsłon, czyli bardzo mało.

Z kolei w samej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki czytamy:

„Po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żurominie, ul. Szpitalna 125 zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” zawartego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2022 r. (pismo znak: 603/2022), uzupełnionym
pismem z dnia 19 maja 2022 r. (pismo znak: 804/2022), pismem z dnia 20 maja 2022 r. (pismo znak: 809/2022) oraz pismem z dnia 1 czerwca 2022 r. (pismo znak: 889/2022) zmieniam decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2021 r., Nr OŁO.4210.26.2021.BG, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zmiany taryfy dla ciepła.”

Oznacza to, że po pół roku od wprowadzenia nowej taryfy mamy już nową, a o jej ustanowienie miejska Spółka wystąpiła już 19 kwietnia.

W uzasadnieniu decyzji czytamy:

„Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.26.2021.BG z dnia 10 grudnia 2021 r., opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” nr 468 (1198) z dnia 13 grudnia 2021 r., została zatwierdzona, ustalona przez
Przedsiębiorstwo, taryfa dla ciepła, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Zgodnie z oświadczeniem Przedsiębiorstwa taryfa powyższa została wprowadzona do stosowania z odbiorcami w dniu 1 stycznia 2022 r. Pismem z dnia 19 kwietnia 2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2022 r., pismem z dnia 20 maja 2022 r. oraz pismem z dnia 1 czerwca 2022 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat, motywując swój wniosek istotną zmianą warunków wykonywania działalności gospodarczej zaistniałą w związku ze wzrostem kosztów zakupu paliwa – miału węgla kamiennego – a tym samym wzrostem kosztów prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), tj.: istotny wzrost kosztów zakupu paliwa – miału węgla kamiennego – w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. Zgodnie z treścią art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W świetle dokonanej analizy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Za uwzględnieniem
wniosku Przedsiębiorstwa przemawia zarówno słuszny interes strony jak i interes społeczny, a zmianie decyzji Nr OŁO.4210.26.2021.BG z dnia 10 grudnia 2021 r. nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne. Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiłem orzec, jak w sentencji.”

W skrócie: podwyżkę, zdaniem prezesa ŻZK, wywołały wzrost kosztów zakupu paliwa – czyli miału węgla kamiennego.

AO

 

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Przetłumaczę na język zwykłych ludzi. Od 1 lipca za ciepło mieszkańcy bloków będą płacić dwa razy więcej. Obudźcie się! Zamiast 150 – 200 zł za ciepło miesięcznie zapłacicie 300-400 zł. Emeryci i starsi ludzie tego nie wytrzymają. Będą mieli do wyboru jedzenie, leki lub czynsz. Pokraczne tłumaczenie że jest to wina tylko cen węgla jest kłamstwem i bardzo się dziwię pani AO, że wchodzi w tą narrację. Drodzy mieszkańcy będzie tragedia. Ceny ciepła, ceny śmieci, wody i ścieków, to również nieudolność władz żzk i burmistrz . Przestańcie mamić ludzi. Zresztą zaczniemy odczuwać te ceny bardzo boleśnie w tym i następnym roku

  • Muszą mieć za co wypłacić sobie premie. Pracownicy ŻZK traktują ten zakład jak swój , biorą co chcą.

  • Apokalipsa w Żurominie. Opłaty za ciepło , ciepłą wodę i czynsze będą kosmiczne. Zaczyna się bieda, płacz i zgrzytanie zębów. Tak to się kończy gdy wybiera się osoby bez odpowiedniej wiedzy do władz w gminie i spółkach komunalnych

    • wszystko dlatego, że w Żurominie komuna wciąż żywa. Urzędnicy chamscy, niekompetentni, włodarze miasta i powiatu nie dbają o rozwój regionu. Jedyne co się rozwija to chlewnie i kurniki. W sobotę ktoś wywiózł gnojowicę w okolice cmentarza w Poniatowie. Smród okropny człowiek nie może spokojnie pójść na grób najbliższych, nawet zmarłym nie dają śmierdziele spokoju.