Tylko w ubiegłym roku lekarze w całym kraju wystawili ponad 1,4 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 26 mln dni absencji chorobowej. Dla porównania rok wcześniej wystawiono 1,3 mln takich zwolnień na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Do tej grupy chorobowej zaliczana się między innymi depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres i wiele innych – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. W województwie mazowieckim w 2023 roku także było więcej zwolnień lekarskich i dni chorobowych związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania niż w roku 2022. Do placówek ZUS w naszym regionie wpłynęło prawie 210 tys. takich zaświadczeń lekarskich. To o niemal 17,5 tys. więcej e-ZLA w porównaniu do 2022 roku, gdy takich zwolnień było ponad 192,4 tys., zatem wzrost nastąpił o ponad 8 procent. W poprzednim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 4 mln 139 tys. dni, gdy w 2022 roku było to 3 mln 777 tys. dni – dodaje rzecznik. Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w naszym województwie były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz inne zaburzenia lękowe. W 2023 roku z powodu reakcji na ciężki stres wystawiono 77,2 tys. zwolnień lekarskich (blisko 1 mln 515 tys. dni absencji chorobowej), z powodu epizodu depresyjnego – niemal 42,6 tys. (920,8 tys. dni absencji chorobowej), a  z powodu zaburzeń lękowych 37,5 tys. (758 tys. dni absencji chorobowej). Na Mazowszu najwięcej e-ZLA w 2023 roku z powodu chorób składających się na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili w marcu (18,8 tys.), czerwcu (17,8 tys.), październiku (19,1 tys.) i listopadzie(17,8 tys.).  Najmniej tego rodzaju zwolnień było w lutym (15,6tys.).  Z wyrazami szacunkuWojciech Ściwiarskiregionalny rzecznik prasowy ZUS