Wiadomości

POWIAT „WYKLUCZONY” Z FUNDUSZU

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wywołało falę negatywnych komentarzy. Wsparcie otrzymały głównie samorządy powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Samorządy z powiatu żuromińskiego - 0 zł.

Czym jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych? Teoretycznie jego głównym celem jest pobudzenie rozwoju we wszystkich regionach Polski. Instrument ten miał pomóc szczególnie podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych: 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce) i tu rzeczywiście nasze samorządy otrzymały wsparcie, średnio po kilkaset tysięcy złotych. Kolejne 6 mld to środki przydzielane w ramach konkursu, w tym: 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty) oraz 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce). Właśnie podczas ogłoszenia wyników okazało się, że w większości wsparcie otrzymały samorządy, na których czele stoją osoby powiązane z partią rządzącą. Do sąsiednich powiatów ( gminy, miasta, powiaty) popłynęły miliony. Do naszego nic. Nasi włodarze (nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością) nie są odosobnionymi przypadkami. Czy podczas kolejnego naboru jednak coś nam „skapnie”?

Jak podział środków komentują włodarze naszych samorządów?

Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański

W taki sposób Prawo i Sprawiedliwość podziękowało swoim wyborcom za wysoką frekwencję i wysokie poparcie w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w powiecie żuromińskim. Wnioski, które złożyliśmy były warte łącznie 14,5 mln złotych. Chcieliśmy wykonać: rozbudowę dróg gminnych na osiedlu w Bieżuniu, wyremontować ul. Leśną wraz z przebudową targowiska miejskiego, rewitalizację parku miejskiego, rozbudować kompleks sportowy przy ZPO i Hali Sportowej, przebudowa i zmodernizować budynek MGOK oraz wybudować nowy most na rzece Wkrze.

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz Krzysztof Ziółkowski

W pierwszym rozdaniu tarczy Lubowidz otrzymał 632 124 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: modernizacja oczyszczalni ścieków i hydroforni, budowę parkingów przy szkole w Lubowidzu i przy kościele parafialnym, budowę chodnika na ul. Żuromińskiej i na rozbudowę ścieżki ekologicznej. W ramach II naboru FIL Miasto i Gmina Lubowidz złożyło wniosek na przebudowę drogi Lubowidz-Sztok z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Wniosek opiewał na ponad 3,8 mln zł. Niestety, podobnie jaki inne gminy z naszego powiatu, nie otrzymaliśmy wsparcia. Analizując listę beneficjentów na Mazowszu, przykre jest to, że są gminy czy powiaty, którym dofinansowano po kilka nawet wniosków. Jednocześnie są regiony, które pozostały zupełnie bez wsparcia. Niestety znaleźliśmy się tam również i my. Mamy nadzieję, że kolejny nabór wniosków, który się właściwe rozpoczął da szansę samorządom,  dotychczas pozostawionym bez wsparcia. Będziemy o te środki aplikować, również na nowe inwestycje.

Wójt Gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski

W ramach pierwszego naboru Gmina Siemiątkowo wnioskowała o kwotę 500 000 zł. Środki te zostały rozdysponowane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – modernizację parku w miejscowości Siemiątkowo oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. Budowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Sportowa, Koszykowa i Kalinowa). W ramach drugiego naboru Gmina Siemiątkowo złożyła 3 wnioski dla zadań pn. Budowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Sportowa, Koszykowa i Kalinowa). Inwestycje polegające na budowie dróg to jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju dla obecnych i przyszłych pokoleń. Efektem inwestycji jest poprawa warunków komunikacji oraz zapewnienie integralności sieci drogowej w regionie, drogi na osiedlu wyprowadzają ruch do drogi powiatowej. Żaden z 3 wniosków nie został uwzględniony na liście z wynikami naboru. W naszej gminie ponad 80% mieszkańców głosowało na Pana Andrzeja Dudę (PiS), i w taki oto sposób otrzymaliśmy podziękowania.

Starosta Jerzy Rzymowski

Rozdysponowanie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wzbudza mnóstwo negatywnych emocji związanych z poważnymi dysproporcjami w rozdzieleniu tych środków, a przede wszystkim w dosyć hojnym obdarowaniu jednych i całkowitym pominięciu innych. Jako powiat żuromiński złożyliśmy następujące wnioski, które są związane z różnymi sferami działalności powiatu. Pierwszy dotyczył termomodernizacji kompleksu obiektów użyteczności publicznej, chodzi o placówki oświatowe – Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych wraz z internatem w Żurominie, Liceum Ogólnokształcące w Żurominie, Zespół Szkół w Zielonej, wartość tego projektu to 6 mln złotych. Jeśli chodzi o drogi, wnioskowaliśmy o przebudowę drogi powiatowej w Straszewach – wartość inwestycji 1.507.790.60 zł. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia wnioskowaliśmy o zadanie pn. modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego i OIOM w szpitalu powiatowym w Żurominie- wartość przedsięwzięcia to 7.350.000 złotych. Infrastruktura sportowa – wnioskowaliśmy o 20.370.000 złotych. Otrzymaliśmy – 0.

Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że nie dostaniemy na wszystko, ale w takich sytuacjach każdy samorząd stara się wnioskować o maksimum. No cóż, to przykre, smutne. W porównaniu do sąsiednich powiatów widać bardzo duży rozdźwięk w przyznanych dotacjach. Duże środki dla sąsiednich powiatów: działdowski zdaje się 18 mln, mławski chyba 8, sierpecki z gminą pewnie ok. 10, również rypiński. Tam te środki się pojawiły. Można odnieść wrażenie, że ktoś jakby chciał nas ukarać, ale za co, przecież kandydaci partii rządzącej osiągają fenomenalne wyniki wyborcze. Nasuwa się pytanie czy pandemia nas nie dotyka, czy u nas nie odczuwamy skutków zahamowania gospodarczego, czy pacjenci naszego szpitala nie zasługują na godne warunki leczenia? Uważam, że to po prostu skandal, bo trzeba wiedzieć, że to dotyka przede wszystkim naszych mieszkańców. To oni odczują brak tych środków. Jest duże zamieszanie, bardzo dużo krytycznych uwag, stąd by zniwelować to negatywne odczucia rząd już ogłosił kolejny nabór, ale kto zagwarantuje, że rozstrzygnięcia będą uczciwe, a gdzie zrównoważony rozwój. Sytuacja jest podobna do podzielenia środków dla artystów i branży kultury.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Aneta Goliat

Z Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszym rozdaniu otrzymaliśmy 500 000 zł. W drugim naborze złożyliśmy wniosek na budowę przystanku autobusowego na kwotę prawie 800 000 zł. Nie znaleźliśmy się na liście do dofinansowania. Żałujemy, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, bo to znacznie ułatwiłoby zrealizowanie w/w zadania. W mieście nie ma przystanku autobusowego. Nie składamy broni i będziemy wnioskować dalej o środki z RFIL. W najbliższych dniach ma być ogłoszony kolejny nabór w ramach RFIL, więc na pewno będziemy aplikować po raz kolejny o środki na inwestycję pn. :” Budowa przystanku autobusowego w mieście Żuromin”.

Wójt Gminy Kuczbork-Osada Jacek Grzybicki

W przypadku pierwszego rozdania gmina złożyła stosowny wniosek. W tym wniosku nie trzeba było podawać konkretnych inwestycji. Gminie zostały przyznane pieniądze. Była to kwota 500 000zł. Jeżeli chodzi o ostatnie rozdysponowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, był to drugi nabór, gdzie trzeba było już złożyć odpowiedni wniosek. Gmina taki wniosek złożyła. We wniosku zostały ujęte takie inwestycje jak: modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuczbork-Wieś (wnioskowana kwota 1.800.000zł), budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZPO w Zielonej oraz przy ZPO Kuczbork (wnioskowana kwota tych inwestycji 1.000.000zł), termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (na kwotę 1.000.000 zł), zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół (wnioskowana kwota 430.000 zł).W sumie nasz wniosek opiewał na łączną kwotę 4.230.000 zł.Oczywiście potrzeb jest dużo więcej w gminie. Dziś już znamy rozstrzygnięcie. Czekaliśmy z niecierpliwością. Do końca nie liczyliśmy, że cała wnioskowana kwota zostanie nam przyznana. Liczyliśmy jednak na część tych pieniędzy, tym bardziej, że nie było żadnych ograniczeń co do ilości oraz maksymalnej kwoty inwestycji zawartych we wniosku. Uważam, że są to inwestycje potrzebne w gminie, a niektóre np. zmodernizowanie stacji uzdatniania wody wręcz niezbędne. I na tę właśnie inwestycję gmina będzie musiała jakoś zdobyć pieniądze i ją wykonać. Szkoda ,że nasza gmina nie otrzymała żadnych pieniędzy z RFIL. Inwestycje zawarte we wniosku to nie jakieś wymysły wójta. Są to zadania potrzebne w gminie. Przy takim rozstrzygnięciu tracimy my wszyscy jako mieszkańcy. Bez dodatkowych pieniędzy z zewnątrz ciężko będzie zrealizować je w krótkim czasie. Uważam, że te pieniądze naszym mieszkańcom po prostu się należały, chociażby ze względu na frekwencje i wyniki w ostatnio odbywających się wyborach.

Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski

W pierwszym naborze dostaliśmy 500 tys. zł. W drugim składaliśmy 3 wnioski: na przebudowę stacji uzdatniania wody w Lutocinie (kwota wnioskowana 500.000 zł), na przebudowę ulicy Żeromskiego w Lutocinie (kwota wnioskowana 1.200.000 zł), a także na termomodernizację i wymianę dachu budynku szkoły podstawowej i ośrodka zdrowia w Lutocinie (kwota wnioskowana 1.700.000). W przeciwieństwie do pierwszego naboru pan premier powołał komisję do rozpatrzenia wniosków. Komisja miała zdecydować, jakie wnioski dostaną dofinansowanie. Jakimi kryteriami kierowała się komisja „konkursowa” nie wiadomo. Nie dostaliśmy żadnej informacji, czemu nasze wnioski nie dostały dofinansowania, czy były jakieś błędy formalne czy po prostu nie starczyło środków. Jestem bardzo zawiedziony faktem, że żaden wniosek nie uzyskał dofinansowania choć wszystkie mają bardzo duże znaczenie dla poprawy jakości mieszkańców naszej gminy. Dlaczego przebudowa drogi gminnej w innej gminie dostała dofinansowanie czy stacja uzdatniania wody a w naszej nie? Czy mieszkańcy gminy Lutocin są mniej ważnymi obywatelami od innych? Skoro w ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych głosowali na ugrupowanie, które sprawuje obecnie rządy, a poparcie to wyraziło 70% mieszkańców, którzy teraz nie zasługują na wsparcie ze strony rządu? Można by zadać szereg pytań dlaczego…, ale nie mam wiary w to czy uzyskałbym na nie odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.