Wiadomości

UWAGI I WNIOSKI PO KONTROLI NIK

Urząd Gminy w Siemiątkowie otrzymał już wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Rażących błędów nie wykryto, jednak urzędnicy muszą poprawić kilka aspektów funkcjonowania gminy.
fot.NIK

Wracamy do sprawy kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Gminy w Siemiątkowie. Jak już pisaliśmy na początku roku rozpoczęła się ona 11 stycznia i zakończyła się 19 lutego. Na początku marca do urzędu dotarło wystąpienie pokontrolne w formie kilkunastostronicowego dokumentu.

Zakresem przedmiotowym kontroli były struktura organizacyjna, nabór i obsada stanowisk w urzędzie gminy oraz gospodarowanie majątkiem gminy. Okresem, którym przyglądał się kontroler były lata 2017-2020 (badaniem mogły być też objęte dowody sporządzone przed tym okresem, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli).

Ogólna ocena, którą otrzymał urząd nie była ani pozytywna, ani negatywna. NIK formułuje trzy rodzaje ocen: pozytywną, negatywną albo ocenę w formie opisowej. W przypadku siemiątkowskiego urzędu zastosowano właśnie tę ostatnią. Możemy przeczytać w niej, że urząd w niewłaściwy sposób sporządził regulamin organizacyjny (m.in. brak określenia zadań dla kierownika hali sportowej, nie przestrzegano też godzin pracy urzędu zawartych w regulaminie). W przypadku zatrudnienia jednego urzędnika, stwierdzono brak ogłoszenia naboru na wolne stanowisko. Poza tym kontroli podlegała sprzedaż ośmiu nieruchomości gminnych, gdzie nie stwierdzono żadnych uchybień. Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w przypadku dwóch zamówień na dostawy kruszywa. Ponadto na stronie internetowej urzędu nie zamieszczano planów postepowań o udzielenie zamówień publicznych. Urząd w kontrolowanych latach nie prowadził też rejestru zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro.

Ogólnie rzecz ujmując urząd nie wypadł źle, a kontrola nie wykazała rażących zaniedbań. Pracownicy urzędu mogą ją potraktować prawie jak darmowy audyt, który wskazał jakie aspekty należy poprawić.

Przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o uwagi do regulaminu, to kontroler wytknął, iż zgodnie z nim urząd powinien pracować w godzinach 8:00-16:00, w rzeczywistości jest inaczej (7:30-15:30).

Kontroler NIK nie zbadał natomiast dokumentów dotyczących zatrudnienia skarbnik gminy, ponieważ akta osobowe zostały zabezpieczone 29 września 2020 roku przez mławską policję, która działa pod nadzorem mławskiej prokuratury (o którejś z kolei kontroli zatrudnienia skarbnik Moniki Manisty pisaliśmy już na naszych łamach).

Badaniem kontrolnym objęto też zatrudnienie w urzędzie gminy inspektora ds. organizacyjno-kadrowych i oświaty (jedyna osoba skoligacona z wójtem zatrudniona w latach 2016-2020, która pozostaje w stosunku pracy, w tym zakresie zastrzeżeń nie stwierdzono) oraz inspektora ds. obsługi Rady Gminy (wytknięto zatrudnienie bez ogłoszenia naboru na to stanowisko). Ogólne uwagi obejmujące te stanowiska dotyczyły niespójności zadań określonych w zakresie czynności zawartych w regulaminie organizacyjnym. W tej części działalność urzędu oceniono negatywnie, niedopatrzenia uznano jako nierzetelne.

Druga część obejmowała gospodarowanie majątkiem gminy. Badaniem była objęta m.in. sprzedaż siedmiu działek w trybie przetargu ustnego w obrębie Siemiątkowo Rogale oraz nieruchomości lokalowej w Siemiątkowie, jak czytamy w ogólnej ocenie, wszystkie przeprowadzono zgodnie z przepisami. Nieprawidłowość stwierdzono natomiast przy udzieleniu zamówień na dostawę i transport kruszywa w ramach funduszu sołeckiego na 2020, tu gmina dokonała podziału zamówienia celem uniknięcia łącznego szacowania wartości.

Podsumowując NIK postawił osiem wniosków. Po pierwsze zobowiązał urząd do sporządzenie w rzetelny sposób regulaminu organizacyjnego. Następnie do zapewnienie spójności zakresu obowiązków pracowników z regulaminem organizacyjnym. Przestrzegania zatrudniania pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych zgodnie z ustawą. Zamieszczania na stronie internetowej aktualnie obowiązującego regulaminu organizacyjnego. Zapewnienia szacowania wartości udzielanych zamówień publicznych oraz stosowanie trybów ich udzielania zgodnie z przepisami. Zapewnienia zamieszczania w protokołach z przetargów ustnych nieograniczonych wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu. Wywiązywanie się z obowiązku zamieszczania na stronie internetowej planów postępowań publicznych. Zapewnienie przestrzegania przyjętych przez urząd wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro.

Urząd nie zamierza zgłaszać zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z przepisami zastosuje się do zaleceń i podejmie działania, które wykluczą nieprawidłowości.

– Nie jesteśmy idealni, zastosujemy się do wszystkich zaleceń, żeby nie powielać naszych błędów- komentuje wójt gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski.

Kacper Czerwiński

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.