https://mazovia.pl/pl/transport/aktualnosci/autobusy-dla-mazowieckich-szkol-wlasnie-ruszyl-nabor.html
Zdrowie

BEZPIECZNE WAKACJE W CIENIU EPIDEMII

Zakończył się nietypowy rok szkolny i rozpoczęły się wakacje. Nietypowy, ponieważ zajęcia w szkole skończyły się praktycznie w marcu, a nauka zdalna była wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej
fot.GIS

Wszystko za sprawą nadal trwającej epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że zorganizowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

To od nas – dorosłych zależy, czy czas wolny od zajęć szkolnych będzie spędzony przez dzieci i młodzież zdrowo oraz bezpiecznie. Nad tym będą czuwały służby sanitarne woj. mazowieckiego. Powiatowi inspektorzy sanitarni na bieżąco będą sprawdzali warunki sanitarno-higieniczne w placówkach wypoczynku w zakresie zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zdrowego żywienia, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji opieki medycznej.

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia przygotował wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Szczegóły znajdują się w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży na stronie https://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/instrukcja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wymagan-higieniczno-sanitarnych-dla-stacjonarnych-obozow-pod-namiotami-1200

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje ponadto przydatne informacje, które warto zapamiętać i stosować wedle potrzeby. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany? Informacje na ten temat – na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pllub w kuratorium oświaty. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności. Planując podróż za granicę, należy sprawdzić, jaka sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem panuje obecnie w danym kraju; jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych oraz wykaz punktów szczepień – na stronie internetowej www.szczepienia.gis.gov.pl. Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas. Należy obserwować prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody. Idąc do klubu / dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia – proszę się nie wahać, reagować!

Należy porozmawiać z dzieckiem, jeśli jedzie samo na obóz, o przestrzeganiu kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, że nie należy zbliżać się do obcych zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych. Do zabawy wybierać miejsca bezpieczne oraz zawsze trzeba przekazywać opiekunom, dokąd wychodzi i informować ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.). Jego podstawowym opiekunem będzie wychowawca i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko. Trzeba pilnować swoich pieniędzy i najlepiej nie nosić ich wszystkich przy sobie lub powierzyć część opiekunowi. Nie wolno przyjmować od nieznanych osób jedzenia i napojów. Zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformować wychowawcę. Dokładnie myło ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety. Dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań. Nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku. Dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności. W razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy.

Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie województwa mazowieckiego, w razie wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca wypoczynku Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (wykaz adresów oraz telefonów na stronie https://www.wsse.waw.pl/ pod zakładką Kontakt: Stacje Powiatowe) lub z Oddziałem Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie tel: (22) 432 10 24 lub 04, tel/faks: (22) 432 10 23,e-mail:hdim@wsse.waw.pl po godzinach pracy w dni powszednie oraz weekendy pod numerem telefonu alarmowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: 502 171 171

Jeżeli wypoczynek organizowany jest poza obrębem Mazowsza, wówczas dane teleadresowe są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem: https://gis.gov.pl/interaktywna-mapa-wyszukiwania-jednostek-panstwowej-inspekcji-sanitarnej

Oprac. AO/Źródło GIS

Podstawowe numery telefonów alarmowych:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych
0800 060 800 – bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dt. dopalaczy

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.