Samorząd

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ŻUROMINA

Zaglądamy do portfeli żuromińskich rajców. Osoby pełniące funkcje publiczne mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Poniżej publikujemy, jakie majątki zgromadzili radni.

Krzysztof Biesalski

Jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwie rolne, jest też sołtysem wsi Dębsk. Nie ma oszczędności, jest właścicielem domu o pow.135 m2, który wycenił na 135 tys. zł. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 27,84ha. Ma dwa budynki do hodowli trzody chlewnej, warte 650 tys. zł. Prowadzi działalność gospodarczą (działy specjalne produkcji rolnej), która przyniosła mu dochód w wysokości 50 tys. zł. Za pobieranie podatku rolnego jako sołtys zarobił w minionym roku 3443,50 zł. Dodatkowo otrzymał 319 zł za pobieranie opłat na spółkę wodną, diety radnego zaś 11.741,96 zł. Ma ciągnik Massey Ferguson z 1997r, kombajn zbożowy, agregat uprawowo-siewny i beczkowóz z 2018r. Spłaca kredyt inwestycyjny 16 720 zł (do 2023r.), kredyt na inwestycje w rolnictwie 520 000 zł (do2033r.) i kredyt obrotowy 60 000 (do 2021r.)

Tomasz Budzich

Radny prowadzi własną działalność gospodarczą. Nie ma oszczędności, ma dom o pow. 170 m2, wyceniony na 140 tys. zł, który jest jego własnością. Z działalności osiągnął przychód brutto 6229,16 zł., przychód brutto z umowy o pracę 2.812,50 zł, z umowy o dzieło 800 zł, a diety radnego dostał 12 830,94 zł. Radny jest współwłaścicielem peugeota 3008, ma citroena jumpera z 2012r. i vw craftera z 2006r. Nie ma kredytów ani pożyczek.

Waldemar Bukowski

Radny jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Ma 16 tys. zł oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow.130 m2, który wycenia na 350 tys. zł. Ma też działkę, na której stoi dom. W minionym roku pobrał z PUP 7.119,50 zł, z tytułu zatrudnienia w CKZiU otrzymał 14.461,68 zł, a dieta radnego wyniosła 12.320,42 zł. Jeździ toyotą auris z 2008r., wycenioną na 18 tys. zł. Nie ma pożyczek ani kredytów.

Halina Jarzynka

Radna jest nauczycielką w ZPO w Zielonej, w radzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Ma 24.965,o6 zł oszczędności i papiery wartościowe Ubezpieczeniowego Funduszu kapitałowego ‘Europa” na kwotę 50 tys. zł. Ma dwa domy, jeden o pow. 195 m2 wyceniony na 400 tys. zł i drugi o pow. 220 m2, którego wartość to 350 tys. zł. Stanowią wspólność małżeńską, tak jak działka, na której stoją (17 arów). Posiada 2,33 użytków zielonych, z których dostała 1757,64 zł dotacji i osiągnęła dochód 2793,74 zł. Prowadzi działalność gospodarczą (sklep), która przyniosła jej w ubiegłym roku 40.201,97 zł dochodu. Jako nauczyciel zarobiła 72.005,14 zł, jako kurator dostała 8.300,37 zł, a jako wiceprzewodnicząca rady 16.037,62 zł. Jeździ audi q7 z 2006., który wycenia na ok. 40 tys. zł. Spłaca kredyt obrotowy na bieżące potrzeby działalności w wysokości 50 tys. zł, ma też kredyt hipoteczny w wysokości 187001,90 zł.

Piotr Lewiński

Radny pracuje w agencji ochrony. Ma 30 tys. zł oszczędności, mieszkanie o pow. 67 m2 warte 140 tys. zł. Z tytułu pracy zarobił: 19.405,17 zł, 592,42 zł i 6.537,55 zł, jako radny pobrał 12.940,17 zł diety. Posiada domek holenderski i jeździ fordem c-max z 2008r. Nie ma kredytów i pożyczek.

Leszek Łuczkiewicz

Jest emerytem policyjnym. Ma środki pieniężne w wysokości 4997,89 zł (IKZE) i 5053,63 zł (Aviva). Ma dom o pow. 150 m2, wyceniony na 300 tys. zł. i działkę, na której stoi dom. Nieruchomości stanowią wspólność majątkową. W minionym roku otrzymał 27.368,16 zł emerytury, z umowy zlecenia zarobił 3042,61 zł, a z diety 12.451,94 zl. Nie ma kredytów i pożyczek. Ma nissana murano z 2005r. i citroena c-3 picasso z 2010r.

Anna Manelska

Radna jest rolnikiem i przedsiębiorcą. Nie ma oszczędności. Ma dom o powierzchni 108 m2 wyceniony na 110 tys. zł i gospodarstwo rolne o pow. 7,16 ha, warte 230 tys. zł. składają się na nie dom, stodoła, obora i garaż. Przyniosło ono radnej 12.070 zł dochodu. Prowadzi jednoosobową działalność (kupno-sprzedaż bydła), która przyniosła jej dochód w wysokości 260.384,18 zł. W zeszłym roku otrzymała jako radna 10.976,18 zł diety i 7.389,74 zł dopłat. Ma samochód ciężarowy (mercedes benz) z 1999r. Radna spłaca kredyt zaciągnięty na prowadzenie działalności, zostało jej do spłaty 48.188 zł.

Barbara Michalska

Przewodnicząca rady do połowy roku pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy jako kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, od 23 lipca jest emerytką. Ma 20.141,32 zł i 15.511,73 zł (lokata). Ma dom o pow. 120 m2, wyceniony na 200 tys. zł., (współwłasność małżeńska), działkę, na której stoi dom i garaż. Z tytułu zatrudnienia dochód brutto wyniósł 70.735,85 zł, emerytury pobrała 16.506,00 zł, a ryczałtu jako radna dostała 16.104,72 zł. Ma citroena z 2009r., i jest współwłaścicielem hyundaia ix35 (z mężem). Jest współkredytobiorcą kredytu hipotecznego (100 tys. zł), zaciągniętego na budowę domu).

Mariusz Milewski

Radny jest nauczycielem w LO w Bieżuniu i w LO w Żurominie. Ma 8.104,69 zł oszczędności. Ma dom o pow. 216 m2, wyceniony na 350 tys. zł, ma też mieszkanie o pow. 59,62 m2 warte 400 tys. zł. Obie nieruchomości stanowią wspólność majątkową. Radny ma gospodarstwo rolne o pow. 8,3 ha, warte 300 tys. zł, zabudowane domem, stodołą i oborą. Przyniosło mu ono 6.763,61 zł dochodu, dostał też 8278,39 zł dopłat. Prowadzi działalność jako osoba fizyczna (handel, wypożyczanie, serwis, usługi instruktorskie), co przyniosło mu 882,81 zł dochodu. Jako nauczyciel w Żurominie zarobił 58.152,03 zł, w Bieżuniu 16.240,69 zł, a jako radny pobrał 11.552,46 zł diety. Jeździ mazdą 6 z 2010r. Jest też współwłaścicielem drugiej mazdy z 2013r. Nie ma pożyczek ani kredytów.

Marcin Olczak

Radny jest osobą współpracującą w firmie żony, ma 15 tys. zł oszczędności. Ma dom o pow. 160 m 2, wyceniony na 220 tys. zł, i mieszkanie o pow. 90 m2, warte 350 tys. zł. Obie nieruchomości stanowią wspólność majątkową. Wspólnie z żoną ma działkę, na której stoi dom, a w 3/120 jest współwłaścicielem działki leśnej. Jako osoba współpracująca w firmie żony nic nie zarobił, w oświadczeniu w rubryce dochód wpisał „nie dotyczy”. Z umowy o pracę otrzymał 16.100 zł, jako radny pobrał 11.741,96 zł diety. Zaciągnął kredyt hipoteczny na mieszkanie (wartość zobowiązania 144 582,55 zł) i na budowę domu (wartość zobowiązania 209 749,03 zł). Radny jeździ fordem mondeo z 2003r.

Czarek Ossowski

Radny jest dyrektorem ZSP w Zielonej. Nie ma domu ani mieszkania na własność. Jest współwłaścicielem działki o pow. 1,2 ha. Z tytułu pracy zarobił 86.265,38 zł, jako radny pobrał 11.552,46 zł. Z umowy o dzieło i zlecenia – 8.803,14 zł, z innych źródeł – 50 zł. Jeździ seatem alteą, Spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 62 tys. zł, ma też kredyt odnawialny w wysokości 3000 zł.

Wojciech Rochna

Jest hodowcą koni na fermie drobiu, nie ma domu na własność. Z tytułu zatrudnienia dostał w zeszłym roku 25.248,75 zł, jako radny otrzymał 11.741,96 zł diety. Jeździ fiatem sedici z 2008r. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Zbigniew Sochocki

Radny prowadzi gospodarstwo rolne, w tym fermę drobiu. Jest właścicielem domu o pow. 300 m2, wycenionego na 300 tys. zł. Ma mieszkanie o pow. 50 m 2 warte 200 tys., zł, mieszkanie o pow. 70 m2 warte 700 tys. zł, mieszkanie o pow. 48 m2 warte 550 tys. zł i dwie działki budowlane (10 a wartą 100 tys. zł i 8 a warta 80 tys. zł). Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 33,21 ha, warte 240 tys. zł. Składa się ono oprócz ziemi z silosów paszowych, garaży, budynku składowego. Przyniosło mu ono 200 tys. zł dochodu. Radny ma 3 kurniki o pow. 5500 m2, budynek składowy o pow. 240 m2. Wycenia je na sumę 5 mln zł. Z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej radny osiągnął dochód w wysokości 98 771,20 zł. Jako radny otrzymał 7147,28 zł, jako rzeczoznawca przy lekarzu weterynarii 40,43 zł. Ma kilka pojazdów, w tym audi a8 z 2007r., audi a5 z 2013r., audi a3 z 2006r., audi a 3 z 2013r., mitsubishi pajero z 2004r., ciągniki, przyczepy, kombajn zbożowy, agregat uprawowo-siewny i opryskiwacz. Zaciągał kredyt inwestycyjny w wysokości 518 tys. zł, kredyt obrotowy odnawialny w wysokości 800 tys. zł, kredyt na fabryczny kombajn w wysokości 691 tys. zł., i kredyt mieszkaniowy w wysokości 404 tys. zł.

Andrzej Staroń

Radny jest nauczycielem w ZSP w Żurominie. Ma też ¼ etatu jako przedstawiciel handlowy w firmie paszowej z Baboszewa. Ma wspólnie z żoną 27.270,42 zł oszczędności, dom o pow. 220 m2, wyceniony na 350 tys. zł i mieszkanie o pow. 37 m2, warte 215 tys. zł. Jest współwłaścicielem działki, na której stoi dom i działki ornej o pow. 0,16 ha. Z tytułu zatrudnienia zarobił 72.140,53 zł (brutto), pobrał 11.029,63 zł diety radnego, z umowy zlecenia otrzymał 538,24 zł (brutto), z najmu mieszkania 9600 zł, z innych źródeł 3491,46 zł (brutto). Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny, zostało mu do spłaty 48.952,41 zł.

Andrzej Supko

Pracuje jako główny specjalista biura wsparcia i operacji IT PZU SA w Łodzi, ma 60.431,41zl oszczędności, dom o pow. 206 m2, wyceniony na 450 tys. zł. Posiada grunty orne o pow.4,21 ha, warte 200 tys. zł. (wspólność majątkowa) i działkę budowlaną o pow. 1.207 m2, wartą 150 tys. zł. Z umowy o pracę zarobił 68.202,34 zł, otrzymał 11.333,98 zł diety. Za sprzedaż działki budowlanej otrzymał 140 tys. zł. Ma hyundaia tucsona z 2006r., wycenionego na 15 tys. zł i forda focusa z 2007 r. również wartego 15 tys. zł. Nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Zebrała AO

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.